ภาพเขียนเสมือนจริง

สืบเนื่องมาจากการศึกษาและประสบการณ์ของวูลฟ์ รอสบอร์กที่ได้เดินทางไปศึกษาในประเทศต่างๆและในเขตภูมิอากาศที่แตกต่างกัน ทำให้ รอสบอร์กได้ค้นพบธีมสีอีกสีหนึ่ง นั่นคือ ฉากเมฆ ภาพทิวทัศน์และภาพคนขนาดใหญ่ ทั้งหมดนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นเชิงนำเสนอแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการพัฒนาไปสู่รูปแบบที่อิสระและเป็นเชิงมโนศิลปะด้วย ฉากเมฆที่มีมาก่อนหน้านั้นแสดงให้เห็นถึงมุมมองใหม่ อารมณ์ในบรรยากาศที่แตกต่างกันออกไป จากเมฆที่เสมือนมีชีวิตไปจนถึงการตีความอิสระโดยสมบูรณ์ที่สัมพันธ์ร่วมกับการใช้สี จากบรรยากาศที่สงบเงียบไปจนถึงบรรยากาศที่เสมือนมีการคุกคาม ผู้ชมสามารถตามติดความรู้สึกและความฝันต่างๆของเขาได้ ภาพทิวทัศน์ตลอดจนภาพคนนั้นมักจะแปลกออกไป แต่ก็ยังคงความกลมกลืนในแบบฉบับดั้งเดิมที่พิเศษอยู่ วูลฟ์ รอสบอร์กใช้สีน้ำมันกับภาพเขียนเสมือนจริงของเขาซึ่งเขาได้ประยุกต์ใช้ในกระบวนการพิเศษนั่นคือ ชวาเบลท์เทคนิค จากผลงานเหล่านี้ ทำให้เขาประสบความสำเร็จในการสื่อให้เห็นถึงชั้นสีที่แตกต่างกันได้อย่างกลมกลืน ด้วยเหตุนี้เขาจึงประสบความสำเร็จทางการถ่ายภาพด้วยการสื่อผ่านภาพเขียนเสมือนจริงของเขา