ภาพเขียนมโนศิลปะ

ผลงานภาพเขียนทุกชิ้นของวูลฟ์ รอสบอร์กแสดงให้เห็นถึงการจัดวางองค์ประกอบที่ชัดเจน เป็นรูปแบบมโนศิลปะที่รวมความแตกต่างของสีอย่างชัดเจนเข้าไว้ด้วยกัน โครงสร้างของลายเส้นที่แสดงให้เห็นความแตกต่าง ความหนักแน่น ความหยาบ และความหมายที่สื่อผ่านลายเส้นสี ด้วยรูปแบบของภาพเขียนที่ใช้เส้นสีอันหลากหลายทาทับกันไปมาทำให้เราคาดเดาว่ามีอะไรอยู่ภายใต้ชั้นเส้นสีที่ซ้อนกันนั้น ความรู้สึกถึงภาพเขียนบางส่วนได้ยื่นลอยเหนือออกมา สื่อให้เห็นผลงานอันไร้ที่ติบนผ้าลินินที่ไร้การปรุงแต่ง ครั้นเพ่งพินิจภาพเขียนมโนศิลปะต่ออย่างลึกซึ้งจึงจะเห็นเป็นภาพศิลป์สามมิติอันน่าประทับใจ ที่บรรจงลงลายเซ็นของศิลปินด้วยเส้นสีแดงสดบนผืนภาพเขียน ผลงานอันสร้างสรรค์ของศิลปินท่านนี้ได้นำเสนออย่างต่อเนื่อง และเรียกภาพเขียนอย่างเป็นเอกลักษณ์ว่า “ภาพเขียนแบบซีทรู” นอกจากนี้ ด้วยความสามารถผสมผสานภาพเขียนเสมือนจริงในสีน้ำมันกับภาพเขียนแบบมโนศิลปะบนผ้าลินินได้อย่างกลมกลืนในตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา และได้มีการพัฒนาเทคนิคการเขียนภาพมากขึ้นในรูปแบบที่เป็นลักษณะเฉพาะของวูลฟ์ รอสบอร์ก คือภาพเขียนเชิงมโนศิลปะที่สื่อออกมาอย่างชัดเจน บนลายเส้นสีอะคริลิค และพื้นลินินขนาดใหญ่